O s a d a   K ę p k i

ul. Bielanów 6, 43-460 Wisła

20°C

Regulamin

 1. Gość dokonując rezerwacji oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
 2. Domek wynajmowany jest na doby.
 3. Doba noclegowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 4. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00 rano.
 5. Na terenie domku mogą przebywać tylko osoby w nim zakwaterowane. Przebywanie osób postronnych bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem jest zabronione.
 6. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% (bądź innej ustalonej w procesie rezerwacji wartości) całości rezerwowanej usługi.
 7. Wpłaty zadatku należy dokonać w przeciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji.
 8. Brak wpłaty zadatku równoznaczne jest z anulowaniem rezerwacji.
 9. Pozostałą, po odliczeniu zadatku, kwotę za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu.
 10. Do meldunku wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
 11. W przypadku zakłócania ciszy nocnej lub głośnego zachowania w ciągu dnia właściciel ma prawo wezwać policję na koszt osoby/grupy, która zakłóca spokój i nie reaguje na prośby o zmianę swojego zachowania.
 12. Goście wynajmujący domek ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia powstałe z ich winy.
 13. Od naszych Gości możemy pobrać kaucję w wysokości 500 zł. Kaucja zostaje zwrócona w dniu wyjazdu pod warunkiem, że podczas pobytu nie doszło do żadnych uszkodzeń.
 14. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do domku równoznaczne jest z tym, że został on oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń.
 15. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi.
 16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domku przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 17. Właściciel nie odpowiada za uszkodzenie samochodów gości.
 18. Goście zobowiązani są do pozostawienia miejsca wypoczynku w stanie jakim go zastali.
 19. Za zniszczenia na terenie domku lub obiektów wspólnych odpowiada klient.
 20. Ze względów bezpieczeństwa zakazane jest używanie w domku otwartego ognia (m.in. świeczek, lampek naftowych, gazowych, własnych kuchenek elektrycznych i gazowych).
 21. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów. Na Gości niestosujących się do zakazu możemy nałożyć opłatę w wysokości odpowiadającej 2 dobom noclegowym.
 22. Za dzieci pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice / opiekunowie.
 23. Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od właściciela nie uprawnia go do żądania zwrotu za niewykorzystane świadczenie.
 24. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osobom, które zachowują się agresywnie.
 25. W cenie noclegu nie jest zawarta opłata klimatyczna.
 26. Osoba rezerwująca oświadcza, iż domek wynajmuje w celach turystyczno-rekreacyjnych i że na terenie domku jak i posesji nie będą organizowane głośne imprezy typu kawalerski, panieński, urodziny itp. Nie zastosowanie się do tego oświadczenia spowoduje natychmiastowe wykwaterowanie wszystkich osób, bez zwrotu kosztów za pobyt.
 27. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia domku bez zwrotu kosztów.
 28. Zwierzęta są przyjmowane za dodatkowa opłata 50zl/dobę. O planowanym przyjeździe ze zwierzęciem należy poinformować właściciela obiektu. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu. Zwierzę nie może pozostać bez opieki na terenie obiektu.
 29. Cena wynajmu domku ustalana jest indywidualnie, jest zależna od terminu noclegu oraz ilości Gości.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zbigniew Bujok prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Placówki Gastronomiczne Bary z siedzibą przy ul. Partyzantów 22, 43-460 Wisła, moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usług księgowych oraz procesu rezerwacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.